Záruka vrátenia peňazí

Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

- spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru

- spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie kúpnej zmluvy formou formulára na stránke alebo osobne na oddelení internetového predaja na adrese sídla predávajúceho.

- spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru po 14 dňoch

- spotrebiteľovi budú vrátené peniaze do 14 dní od doručenia tovaru predávajúcemu a to, bezhotovostným prevodom na účet

- v prípade že spotrebiteľ doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu

 
Formulár pre Vrátenie/Reklamáciu tovaru