Všeobecné ustanovenia


Reklamačný poriadok je podrobne popísaný v záložke Obchodné podmienky - bod  Reklamačný poriadok.


Postup reklamácie


Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:


1. Vyplňte formulár na Vrátenie/Reklamáciu tovaru podľa inštrukcií.


2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe (adresa autorizovaného servisného strediska, ktoré je najbližšie Vášmu bydlisku alebo iný postup doporučený naším predajcom).


3. Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady, záručným listom a dokladom o kúpe. Vo vlastnom záujme prosím zasielajte reklamované produkty určené servisu priamo na daný servis, v prípade zaslania do sídla našej firmy dôjde iba k predĺženiu doby vybavenia reklamácie z dôvodu dodatočnej prepravy.


V Lučenci, dňa 13.6.2014


Prevádzkovateľom elektronického obchodu je HURTÍK s.r.o., www.profesionalnatechnika.sk